Z A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z zaleceniem Pani Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu w
ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu
rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa
przyjęcia interesantów zostają wstrzymane do odwołania. Nie
będzie także czynna kasa. Wszelkie załatwianie spraw i składanie
wniosków należy wykonywać za pośrednictwem poczty lub z
wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Wpłat należy
dokonywać na poczcie lub poprzez bankowość elektroniczną na
konto komornika w banku PKO BP nr 47 1020 2629 0000 9002
0316 0926.

KOMORNIK SĄDOWY JEST FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM DZIAŁAJĄCYM PRZY SĄDZIE REJONOWYM.

REWIREM KOMORNIKA JEST JEST OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI SĄDU REJONOWEGO W RADOMIU.

REWIR OBEJMUJE MIASTO RADOM ORAZ GMINY: JASTRZĘBIA, JEDLIŃSK, JEDLNIA-LETNISKO, KOWALA, PRZYTYK, SKARYSZEW I ZAKRZEW.


KANCELARIA KORZYSTA Z NASTĘPUJĄCYCH ROZWIĄZAŃ


WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ W KASIE KANCELARII LUB PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY

W BANKU PKO BP S.A. 47 1020 2629 0000 9002 0316 0926

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ SYGNATURĘ SPRAWY, IMIĘ ORAZ NAZWISKO.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu
Marek Wtorkiewicz
Kancelaria Komornicza nr XIV
 

ul. Staromiejska 7
26-600 Radom

tel/fax. 48 363 44 20

Konto Bankowe: PKO BP SA
47 1020 2629 0000 9002 0316 0926

EPU ID: 1289

e-mail: radom2@komornik.pl

Kancelaria czynna w godz. 8.oo – 14.oo

w czwartek 8.oo – 16.oo

Komornik przyjmuje interesantów:

w czwartek 9.oo – 13.oo i 14.oo – 16.oo

W piątek kancelaria nieczynna


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Język